De families De Groot - Lampe - Dekker - Alles

Stambomen en geschiedenis van onze grootouders De Groot & Lampe en Dekker & Alles
en talloze stambomen die daarmee samenhangen.


  

 


echtpaarDekker-Alles
echtpaar De Groot-Lampe
stamboomafbeelding

mei 2023