stamboom DE GROOT

 

 

 

Voorouders van Carolina Johanna Wilhelmina Grondman
echtgenote van Berend de Groot (1840-1917)

Berend de Groot was mijn overgrootvader en was meester-letterzetter bij drukkerij Clausen in Amsterdam. Hij trouwde in 1863 te Amsterdam met Carolina (Lien) Grondman (1840-1920).

Zie ook de kwartierstaat van Carolina Grondman >>

 

Inhoud:

 


Stamboom De Jongh

Eerste Generatie


Ondertrouwakte Amsterdam
, 23 dec 1656

Compareerden als vooren Jan Cornelis de Jongh, uit de hoge roosen.., oud 26 jaar, ouders doot, geads. met Jacob Dircks .., woondend in de sligende steegh &
Hendrickje Wouters Schaep van Amsterdam, weduwe van Ariaen Jans Ruijgh, woondend als vooren.

Versoekende hare drie Sondaase uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.

Jan Cornelijsz de Jongh

Hendrijckjen Wouters

1. Jan Cornelis de Jong, geboren 1630.  Hij trouwde Hendrickje Wouters Schaep (dochter van Wouter Schaep en weduwe van Arian Jans Ruijgh), geboren ~1630, getrouwd 23 dec 1656 te Amsterdam. Zij is begraven 29 juli 1695? te Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof?)

Kinderen:

 • 2a. Cornelis de Jong, gedoopt 1 juni 1663 in de Oude Kerk te Amsterdam.
 • Willem de Jong, gedoopt 4 nov 1665 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Getuige: Trijntje Wouters
 • Giertje de Jong, gedoopt 7 feb 1668 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Getuige: Trijntje Wouters
 • 2b. Wouter de Jong, gedoopt 9 apr 1670 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Getuige: Trijntje Wouters
 • Barbar de Jong, gedoopt 5 juli 1672 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
 • Marritje de Jongh, gedoopt (Hervormd) 30 okt 1676 in de Nieuwezijds Kapel te Amsterdam, overleden 1676 te Amsterdam.
 • Marritje de Jongh, gedoopt (Hervormd) 12 dec 1677 in de Nieuwezijds Kapel te Amsterdam.

Doopakten van de kinderen:.....


Dopen, 1 juni 1663 Oude Kerk (Herv) te Amsterdam:
Kind Cornelis, ouders: Cornelis de Jong & Hendrickje Wouters; getuigen: Trijntje Wouters en Bart xxDopen, 4 nov 1665, Nieuwe Kerk (Herv) te Amsterdam: Willem,
zoon van Jan Cornelis & Hendrikje Wouters, getuige Trijntje Wouters


Dopen, 7 feb 1668 Nieuwe Kerk (Herv) te Amsterdam: Giertje,
dochter van Jan Cornelis & Hendrikje Wouters, getuige Trijntje Wouters

 


Dopen, 9 apr 1670, Nieuwe Kerk (Herv) te Amsterdam: Wouter,
zn. van Jan Cornelis de Jongh & Hendrikje Wouters,
getuige Trijntje Wouters


Dopen, 4 nov 1672, Nieuwe Kerk (Herv) te Amsterdam: Barber,
dr. van Jan Cornelis de Jong & Hendrikje Wouters,
getuige Cornelia xxDopen, 30 okt 1676, Nieuwezijds Kapel (Herv) te Amsterdam: Marritije,
dochter. van Jan Cornelis de Jongh & Hendrickje Wouters,
getuige Marritije Cornelis


Dopen, 12 dec 1677, Nieuwezijds Kapel (Herv) te Amsterdam: Marritije,
dochter van Jan Cornelis de Jongh & Hendrickje Wouters,
getuige: Lijsbet Franse

 

Tweede Generatie

2a. Cornelis de Jong, gedoopt 1 juni 1663 in de Oude Kerk te Amsterdam, beroep: Koopman te Archangel (Rusland). Ovl. < 1721 (Not. akte in 1721 vermeld weduwe Cornelis de Jongh). Hij trouwde NN, geboren ~1675, ovl. >1730, beroep: Koopvrouw te Archangel (Rusland).

Kinderen:

 • 3. Jan de Jongh, geboren ~1685
 • 4. Wouter de Jongh geboren ~1687. Ovl. <1771? (Not. akte v.a 1771 Steffen de Jongh & Fürst i.p.v. Wouter).
 • Steffen de Jongh, geb. ~1690, overleden >1776.  Hij trouwde Dorothea Riemsnijder, geb. ~1700, ovl. >1772.

Opmerking: Of dit echt de kinderen zijn van Cornelis de Jongh is niet aangetoond. Maar het lijkt er wel op omdat zijn weduwe met Jan, Steffen en Wouter een gemeenschappelijke handelsmaatschap hadden. Maar wie is dan de Wouter Ewouts de Jongh die wordt genoemd in een reisbeschrijving van Cornelis de Bruin (1652-1727)? In 1717 wordt Wouter de Jongh als een belangrijk koopman gezien die met Peter de Grote heeft gesproken. Maar dan was hij hooguit 27 jaar. Steffen de Jongh Furst & Co wordt genoemd in een notariele akte (kwitantie) in 1776 en in een akte (openstaande vordering) van 1777.

2b. Wouter de Jong, gedoopt 9 apr 1670 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Hij trouwde NN, geboren ~1675.

Kinderen:

 • ?

VOC
Er is een Wouter de Jong bekend uit Archangel, die aangemonsterd was bij de VOC.

Herkomst opvarende: Archangel
Datum indiensttreding: 1730-12-29
Functie bij indiensttreding: Bottelier
Uitleg over functie: verantwoordelijk voor voeding en drinkwaren
Uitgevaren met het schip: Stad Leiden
Aankomst in Indië: 7 dec 1731.
Datum uit dienst 1733-04-11
Waar uit dienst: Azie
Reden uit dienst: Weggelopen

Bron: Wiewaswie

 

Wouter en Steffen de Jongh waren kooplieden te Archangel en Amsterdam >>

 

In 1772 was er een economische crisis
Hun namen worden genoemd in een aantal wisselprotesten

Derde Generatie

3. Jan de Jongh, geboren ~1685, ovl. < 1765.  Hij trouwde Benjamina Ilsma, geboren ~1700, ovl. >1772.

Kinderen:

   • 5. Frederik de Jongh geboren 1729 te Archangel.

4. Wouter de Jongh, geboren ~1687. Beroep: Koopman te Archangel (1752). Overleden 11 mei 1773 en begraven op 17 mei 1773 te Amsterdam (Nieuwezijds Kapel). Hij trouwde Johanna de Jongh, geboren ~1720 te Archangel. Zij trouwde (1) in ongeveer 1743 (23j), mogelijk te Archangel. Johanna de Jongh trouwde (2) met Hendrikus Engelbrecht, ondertrouw 13 apr 1781 te Amsterdam. Er is een Johanna de Jongh begraven op 13 apr 1797 (dan ca 77j) op het St Anthonis kerkhof te Asd (adres: OZ Achterburgwal, in de Engelse Kerk).

Kinderen van Wouter de Jongh:

   • 6. Cornelis de Jongh, geboren 1744 te Archangelsk in Rusland.

   • Maria Dorothea de Jongh, geboren > 1752 in Archangel?, begraven 5 aug 1780 Nieuwe Zijds Kapel te Amsterdam.

Begraven 5 aug 1780,
Maria Dorothea de Jongh, jonge dochter van haar moeder de weduwe v. Wouter de Jongh, in de Lange Leijdsche Dwarsstraat tussen de Kruijsstraat en Spiegelgracht.

Testament na het overlijden van Wouter de Jongh >>

Vierde Generatie

Ondertrouwakte, stadsarchief Amsterdam

Compareerden voor de heren Hartsink, Deutz en Rendorp, commissarissen:
Frederik De Jongh van Archangel, gereformeerd, oud 33 jaren, op de Oude Turfmarkt, sijn moeder Benjamina Ilsma niet present &
Cornelia Hermina Keur, van Amsterdam, gereformeert, oud 23 Jaren, woont als voorn haar vader, sij moeders consent; goet ingebracht.

(ons toegestuurd door Alex Os de Man, en nu ook digitaal zichtbaar in het stadsarchief Amsterdam)


5. Frederik de Jongh, geboren 1729 te Archangel. Hij trouwde Cornelia Hermina de Groot Keur (dochter van Gijsbert de Groot Keur en Anna Maria Bosboom), ged. 29 mei 1739 in de Oude Kerk (Herv.) te Amsterdam, begraven 13 juni 1765 op het Kerkhof Noorderkerk, ondertrouw 19 nov 1762 te Amsterdam.                      

Kinderen:

   • Jan de Jongh, gedoopt 24 mei 1765 te Amsterdam, Westerkerk.


Doop 24 mei 1765 in de Westerkerk (Herv.) van
Jan, zoon van Fredrik de Jongh en Cornelia Hermina Keur,
getuigen: Gijsbert de Groot Keur (grootvader) en
Benjamina Ilsma (grootmoeder, en wed. van Jan de Jongh)

Opmerking: Gijsbert de Groot Keur (zoon van Pieter Keur en Cornelia de Groot) was drukker en boekverkoper op de Nieuwendijk in Amsterdam. Afdrukken van zijn werk zijn te zien in onder andere het Rijksmuseum te Amsterdam en het Brtish Museum in Londen.


Druk uit 1742 van een reisbeschrijving uit 1356, getiteld "De Reis Van Jan Van Mandeville&quo t;

6.  Cornelis de Jongh, geboren 1744 te Archangel, Rusland, overleden 12 dec 1808 te Amsterdam. Koopman in Amsterdam. 
Hij trouwde (1) Anna Kargel (dochter van Zacharias Kargel en Anna Wehlings), ondertrouw 23 jan 1767 te Amsterdam, begraven 23 nov 1787 in Amsterdam (Nieuwezijds Kapel). Testament 18-1-1768 >>
Hij trouwde (2) Johanna Catharina Henriette Wilkes (dochter van Johan Henrich Wilkes en Johanna Gertruida (Willighy/) Wallachij), ondertrouw 5 dec 1788 te Amsterdam, getrouwd 14 dec 1788 te Amsterdam, geboren 11 sep 1763 te Kleef (Dld). Naaister (1820). Ovl. > 1830.

Ondertrouwakte Amsterdam

Compareerden als vooren Cornelis de Jongh, van Archangel, Gereform., oud 22 Jaren, in de Hantboogstraat, geads. met sijn vader Wouter De Jong
&
Anna Kargel, van Amsterdam, gereformeert, oud 18 jaren, woont als voorn, geadst. met haar Vader Zacharias Kargel

 

 

 

Kinderen van Anna Kargel:

   • Anna de Jongh, gedoopt 14 feb 1768 te Amsterdam, Oude Kerk. Doopgetuigen grootvader Zacharias Kargel en grootmoeder Anna Wehlings.
   • Cornelia de Jongh, gedoopt 13 juni 1769 te Amsterdam, Nieuwe Kerk. Doopgetuigen grootvader Zacharias Kargel en grootmoeder Anna Wehlings.
   • Cornelis Zacharias de Jongh, gedoopt 7 okt 1770 te Amsterdam, Nieuwe Kerk. Doopgetuigen grootvader Zacharias Kargel en grootmoeder Anna Wehlings. Beroep: 1789-1791, Cadet de marine bij de VOC op het schip Voorschoten (heen) en de Afrikaan (terug) . Bron: wiewaswie, open archieven
   • Benjamina de Jongh, gedoopt 29 feb 1772 te Amsterdam, Zuiderkerk. Doopgetuigen grootvader Wouter de Jongh en Benjamina Ilsma (wed. van Jan de Jongh, broer van Wouter)
   • Dorothea de Jongh, gedoopt 14 nov 1773 te Amsterdam, Zuiderkerk. Doopgetuigen: grootvader Zacharias Kargel en Dorothea Riemsnijder.
   • Wouter de Jongh, gedoopt 18 juni 1775 te Amsterdam, Zuiderkerk.
   • Steffen de Jongh, gedoopt 17 sep 1777 te Amsterdam, Zuiderkerk (Hervormd).

Ondertrouwakte van Cornelis de Jongh en Johanna Wilkes:.....

Ondertrouw 1788 te Amsterdam.

Cornelis de Jongh van Archangel, gereformeerd, weduwnaar van Anna Kargel, op de Nwe Achterburgwal bij de Lijnbaanssteeg.
(Ouders dood, goed weeskamer voldaan)
Johanna Catharina Hendrietta Wilkes van Cleef, Luthers, oud 25 jaar, in de Nwe Looiersstraat bij de Vijzelgracht, haar moeder Johanna Wallighij woont te Cleef.

 

 Kinderen van Johanna Catharina Henriette Wil(c)kes:

   • 7. Johanna de Jongh geboren 9 okt 1789, ged. okt 1789 in de Oude Kerk.
   • Henriëtte de Jongh, gedoopt 19 aug 1791 in de Oude Kerk te Amsterdam.
   • Catharina de Jongh, geboren 8 nov 1793 te Amsterdam, gedoopt 29 nov 1793 in de Oude Kerk, Amsterdam.
   • 8. Paulus Adolph de Jongh, geboren 17 nov 1795, gedoopt 11 dec 1795 in de Nwe Zijds Kapel (Herv) te Amsterdam, beroep: schilder.  Hij trouwde Marie Angelique Lambert (dr. van Jean Baptiste Lambert en Marie Joseph Baudelet), getrouwd 24 mei 1820 te Amsterdam, gedoopt 20 jan 1795 te Amsterdam.
   • Maria de Jongh, geboren 26 mrt 1798 te Amsterdam, gedoopt 11 mei 1798 te Amsterdam (EL aan huis).  Zij trouwde Johannes Haages (zoon van Hendrik Haages† en Cornelia Alida Willems, broodbakster), getrouwd 22 mrt 1820 te Amsterdam, gedoopt 22 mei 1796 te Amsterdam.
   • 9. Cornelis de Jongh, geboren 6 juli 1800 te Amsterdam, gedoopt 22 juli 1800 te Amsterdam (E.L. aan huis).
   • 10. Geertruida de Jongh geboren 13 juni 1803.

 

Vijfde Generatie

7.  Johanna de Jongh, geboren 9 okt 1789 te Amsterdam, gedoopt 25 okt 1789 in de Oude Kerk te Amsterdam, overleden 30 jan 1869 te Amsterdam.  Zij trouwde Andries Willem Grondman, getrouwd 24 juni 1810 te Amsterdam, geboren 14 mei 1791 te Amsterdam, (zoon van Carl Sigmund (Gruntmann/) Grondman en Anna Geertruy Campagne) gedoopt 22 mei 1792 te Amsterdam, overleden 27 okt 1872 te Amsterdam, beroep kleermaker.

Zie genealogie Grondman >>

8. Paulus Adolph de Jongh, geboren 7 nov 1795, gedoopt 11 dec 1795 te Amsterdam (Nieuwezijdskapel, Herv), beroep: schilder. Ovl. 22-10-1849 te Amsterdam. Hij trouwde Marie Angelique Lambert (dr. van Jean Baptiste Lambert en Marie Joseph Baudelet), getrouwd 24 mei 1820 te Amsterdam, gedoopt 20 jan 1795 te Amsterdam.

Kinderen:

   • Henriette Josephina Cornelia de Jongh, geb. 1821 te Amsterdam, beroep naaister. Zij trouwde op 03-12-1845 te Amsterdam met Dirk Schuijt (zn. van Hendrik Schuijt, boekbinder, en Wijntje de Vos), geb. 1820 te Amsterdam, beroep: milicien, kastenmaker.
   • Dirkje Maria Elisabeth de Jongh, geb. 1830 te Amsterdam, beroep naaister. Zij trouwde op 03-01-1856 te Amsterdam met Coenradus Cornelis Meuwsen (zn. van Joannes Stephanus Meuwsen en Maria Jansen), geb. 1834 te Nijmegen, beroep kastenmaker.
   • Jan Cornelis de Jongh, geboren 1832 te Amsterdam, beroep schilder. Hij trouwde op 16-08-1866 te Amsterdam met Maria Catharina Elisabet de Groot (dr. van Wilhelmus Franciscus de Groot en Elizabeth Antonia Pieterse), geb. 1838 te Amsterdam, dienstbaar.
                 

9. Cornelis de Jongh, geboren 6 juli 1800 te Amsterdam, gedoopt 22 juli 1800 te Amsterdam (E.L. aan huis). Beroep: kleermakersknecht, kleermaker. Hij trouwde (1) op 09-06-1830 te Amsterdam met Helena Gertrudis Valkenburg (dr. van Gerrit Valkenburg en Maria Marchand), ged. 12 apr 1804 te Amsterdam. Erkent 1 kind. Hij trouwde (2) op 05-06-1839 te Amsterdam met Johanna Swagerman (21j, dr. van David Swagermanen, van beroep tapper, en Alida van Hok), geb. 2 aug 1817 te Amsterdam, Ev. Luth/Ned. Herv.

Kinderen van Helena Valkenburg:

   • NN de Jongh, geboren ca 1829 te Amsterdam.

Kinderen van Johanna Swagerman:

   • Johanna Christina Davina Margreta de Jongh, geb. 9 mrt 1853 te Amsterdam
   • Johanna Cornelia de Jongh, geb. 13 juli 1854 te Amsterdam

woonadressen:
-  vanaf mei 1856:  Korte Leidsedwarsstraat 169, Amsterdam  
- Korte Leidsedwarsstraat 157, Amsterdam  
- Beide ouders met dochter Johnanna Cornelia op de Lijnbaangracht 152
- Na aug 1863: Johanna Swaggerman met haar dochter in de Penselengang 485 van de Prinsengracht te Amsterdam.     
     

10.  Geertruida de Jongh, geboren 13 juni 1803 te Amsterdam, gedoopt 1 juli 1803 te Amsterdam (E.L. aan huis).  Zij trouwde op 18-02-1824 te Amsterdam met Pieter Kerner (zn. van Jan Kerner en Marretje Versluijs), kleermakersknecht, gedoopt 12 apr 1799 te Amsterdam.

Kinderen:

   • Gerrit Jan Kerner, geboren ~1824.

 


 

HOME

^